Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Ćwiczenia komunikacyjne – tematy do pracy dyplomowej

Wpisy / 21 grudnia 2016 /


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Gry Doświadczalne zalecamy nizej wymienione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” oraz „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”
  • symulacja strategiczna : „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • zabawa językowa : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na danych źródłowych z tabloidów ” oraz Projektowe Gry Negocjacyjne i „Obraz kobiety w polskim komiksie”
  • gra zespołowa – „Język angielski w pierwszych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Kulturowy wizerunek kobiet w pierwszych mediach współczesnych”
  • zabawa biznesowa : „Jarocin w sieci dyskursu” i „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Analiza krytyczna”
  • zabawa strategiczna – „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” oraz „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • gra biznesowa : „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” oraz „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”
  • zabawa słownikowa – „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • gra słownikowa : „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” i „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie obserwowanych egzemplarzy z lat 1994-2010”

  • Tags : | |