Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Ćwiczenia strategiczne – zagadnienia do pracy magisterskiej

Wpisy / 26 marca 2017 /


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe proponuje się tu przedstawione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra decyzyjna : „Obserwacja i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych” oraz „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa edukacyjna : „Nazwiska mieszkańców Gniezna” i „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood”
  • gra zespołowa – „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz Gry Menedżerskie i „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na danych źródłowych z anonsów towarzyskich”
  • gra zespołowa – „Walory krajoznawcze stanu Bolivar (Wenezuela)” i „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na modelu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ”
  • zabawa zespołowa : „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”
  • symulacja zespołowa – „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” i „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010”
  • symulacja komunikacyjna – „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” oraz „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa”
  • zabawa językowa – „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych” oraz „Słownictwo handlowe ”
  • gra menedżerska – „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety” oraz „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem”

  • Tags : | |