Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Wpisy / 17 lutego 2017 /

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni płaci je pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie można będzie podjąć odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że około 60 procent zwolnień lekarskich będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.