Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Wpisy / 17 lutego 2017 /

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni wypłaca je pracodawca, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą oszacować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zacząć należyte działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony stać się może powodem groźniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki niesie dla nich stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.