Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Dofinansowanie na szkolenia z zarządzania

Wpisy / 16 lutego 2017 /


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Program Regionalny” do czwartego etapu przechodzą poniższe aplikacje:

 • zbudowanie internetowej platformy do technologicznej obsługi zleceniodawców w zakresie planowania i obróbki graficznej – szkolenia ze stresu
 • stworzenie międzynarodowej zdalnej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – warsztaty z delegowania
 • Wykłady Z Przywództwa wg Blancharda – treningi zamkniete
 • wypracowanie platformy elektronicznej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach internetowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich zakupu w sklepach partners – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie profesjonalnej usługi internetowej – elektronicznej i narzędziowej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie, uruchomienie, wypromowanie i rozwój sportowego portalu społecznościowego hungry4sport i zaimplementowanie w nim e-usług – treningi z konfliktów
 • progres konkurencyjności SMT Software SA poprzez implementacja kompleksowego systemu Koordynacji planów i integrację z istniejącymi systemami spółek Grupy Advpl – treningi sprzedażowe
 • zoptymalizowanie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – szkolenia z przywództwa
 • Automatyczna struktura CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych – warsztaty interpersonalne
 • standaryzacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – szkolenia interpersonalne
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia firmowe
 • Budowa i wyposażenie Centrum Biommobilizacji i innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych – szkolenia interpersonalne
 • Budowa oraz promocja mobilnej platformy oceny pracodawców i usług HR – szkolenia z komunikacji
 • DesignAlivepl serwis branży planowej – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie modernizacyjnej metodyki wytwarzania mebli lekkich – treningi z zarządzania czasem
 • E-kandydatpl – nowoczesna koncepcja internetowa określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – treningi HR

 • Tags : | |