Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Dofinansowanie na warsztaty zamknięte

Wpisy / 18 kwietnia 2017 /


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Regionalny” do trzeciego etapu przechodzą następujące wnioski:

 • zbudowanie internetowej interdyscyplinarnej platformy usługowej – warsztaty ze stresu
 • stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-zasobów – szkolenia z delegowania
 • Konferencje Dla Reprezentantów Sprzedaży – treningi sprzedażowe
 • stworzenie platformy kuponowej umożliwiającej przeprowadzenie kampanii kuponowych i projektów lojalnościowych – treningi z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu wymiany informacji wwwstudentpl – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie wirtualnej przymierzalni ubrań wdrożenie nowej e-usługi – warsztaty z przywództwa
 • nowoczesne metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – treningi z zarządzania czasem
 • wzmocnienie podaży usług zdigitalizowanych dla MSP branży budowlanej przez opracowanie internetowego systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia z delegowania
 • 3 CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy – warsztaty HR
 • standaryzacja procesów biznesowych pomiędzy Grupą PSN i partnerami poprzez wprowadzenie projektu B2B – warsztaty z kreatywności
 • Badania nad modelem ekstrakcji informacji i implementacja otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia miekkie
 • Budowa nowoczesnej platformy cyfrowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią programem B2B – szkolenia z konfliktów
 • Budowa platformy B2B – treningi z delegowania
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprojektowania multimedialnego dla – szkolenia z zarządzania projektem
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia z przywództwa
 • cyfrowy proces przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – treningi z przywództwa

 • Tags : | |