Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Dotacje na szkolenia z zarządzania

Wpisy / 8 października 2017 /


Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Fundusz Edukacyjny” do ostatniego etapu dostały się poniższe programy:

 • stworzenie cyfrowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz – warsztaty z delegowania
 • Konferencje Sprzedażowe w Poznaniu – szkolenia handlowe
 • stworzenie platformy zdalnej do realizacji nowoczesnych usług elektronicznych dla użytkowników urządzeń mobilnych – szkolenia HR
 • stworzenie portalu dla sportowców i kibiców oferującego możliwość zamieszczania zdjęć z imprez sportowych oraz dokonywania ich sprzedaży i zakupu – treningi z przywództwa
 • wypracowanie serwisu cyfrowego zdalny poradnik wnętrzarski – treningi negocjacyjne
 • wypracowanie unikalnego osystemowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem systemów produkcyjnych – szkolenia z komunikacji
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację procesów informatycznych – warsztaty miekkie
 • modelowe Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – warsztaty z delegowania
 • Adaptacyjny projekt wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych – szkolenia sprzedażowe
 • – warsztaty negocjacyjne
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia z konfliktów
 • Budowa i uruchomienie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego – szkolenia biznesowe
 • Centrum metodyki Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego – warsztaty z konfliktów
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I Osi Priorytetowej PO IG w 2010 r – szkolenia handlowe
 • Ekspansja na rynki wschodnie i zachodnie – szkolenia z konfliktów

 • Tags : | |