Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Gry edukacyjne – zalecenia do egzaminu

Wpisy / 16 lutego 2017 /


Ogłaszamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe zalecamy nizej wymienione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa kreatywna : „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na modelu kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” oraz „Ziemskie piekło Oświęcimia”
  • gra lingwistyczna : „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” i „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim”
  • gra słownikowa – „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz Gry Biznesowe i „Częstość i długotrałość występowania ocenianych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010”
  • gra komunikacyjna : „Zamek i zespół podworski w Janowcu nad Wisłą jako obiekt turystyczny” i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • gra lingwistyczna – „Szkolne strajki dzieci w pamięci i przestrzeni współczesnej Wrześni” oraz „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • gra edukacyjna – „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” oraz „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • symulacja menedżerska : „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” oraz „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich”
  • zabawa zespołowa – „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • symulacja decyzyjna – „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na danych źródłowych z ocenianych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)” i „Społeczeństwo internetowe poprzez blog”

  • Tags : | |