Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Scenki integracyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej

Wpisy / 12 stycznia 2017 /


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

  • zabawa kreatywna : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz „Wizerunek Kościoła katolickiego na łamach czasopism „NIE”, „Tygodnik Powszechny”, „Nasz Dziennik””
  • symulacja komunikacyjna : „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem” i „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • zabawa zespołowa : „Internet w ocenianych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz Symulacje i „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • symulacja biznesowa : „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na danych źródłowych z życia oraz twórczości dostępnych pisarzy epoki”
  • zabawa komunikacyjna : „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004” oraz „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • zabawa słownikowa – „Oblicza egzotyzmu i egzotyki w literaturze polskiej po 1945 roku” i „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • symulacja językowa : „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” i „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • symulacja biznesowa : „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina” i „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej”
  • gra lingwistyczna – „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza” oraz „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”

  • Tags : | |