Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Wpisy / 13 lipca 2017 /

W związku z finalizacją programu nr BIJZ/48 5 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie konferencji obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””


 • Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport kosmiczny
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: golubsko-dobrzyński oraz goleniowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, „Wierzynek” S.A., AUTO MOTO GAZ Sławomir Załęski, Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Klub Odbiorców Telewizji Satelitarnej Karolew 3 , „Euroflorist” Sp. z o.o., Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL, FORNER , ISM EUROCENTER , MAŁKOWSKI-MARTECH Sp.z o.o., SIGNA-TECH TOMASZ LESIAK, Twelve Electric Sp. z o.o., e-MOTO , TITANUM , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.