Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Wpisy / 26 marca 2017 /

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr FMS/31 9 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Porządek debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Spotkania team building w Szczyrku
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kraśnicki oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jiufu Jewellery Manufacturer Co. Ltd., Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych SUPERFOSFAT S.A. , Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., BARDIMEX Firma Handowa, BROKER S.C. , „DAKRI- BIS” Sp. z o.o., BioInfoBank Spółka z ogranczoną odpowiedzialnością, FOSFAN , Instytut Spawalnictwa, LS Tech-Homes , PROFESSIONAL PROFILE , Vena Entis Seliga Microscope A.Seliga, Chespa , Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Podnośnikowe, Projektowanie i Nadzór Elektryczny, Zygmunt Białecki, „Agro-Technika”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.