Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Wpisy / 12 listopada 2017 /

W związku z rozliczeniem projektu nr XUG/88 6 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Szczyrku
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność prawnicza
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże” S.A., Zakłady Cementowo Wapiennicze Górażdże S.A. , Auto-Center s.c., Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, FWZ electroman Spółka Cywilna , „Camelia” Jarosław Glich, Mariusz Szczypior Spółka Jawna, ATS , Form-Plast , INNpuls Sp. z o.o., Metal Expert Spólka Komandytowo-Akcyjna, PREGO , VISolution Wiktor Styś, LGPRO Leszek Gawron, Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz S.J., INCOBET

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.