Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Wpisy / 29 listopada 2016 /

W związku z realizacją działania funduszowego nr UOD/45 5 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Audyt jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Treningi w Rzeszowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Legnica oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-TELMOR” Sp. z o.o. , Motopartners – Mechanika Samochodowa Piotr Laszczak, HUTNIK-USŁUGI Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe „JARSAT” , PPH ILIKO C.T. Ilnicki , CARPORT Sp. z o.o., ETHO Systems Tomasz Kabarowski , INTER-INFO Grzegorz Zabrocki, MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o., Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, BOSS BROWAR WITNICA S.A., ULTRATECH Sp. z o.o., „JOLLY MED – INVEST” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.