Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Wpisy / 12 stycznia 2017 /

W związku z zamknieciem programu nr BKN/59 1 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Treningi w Warszawie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo – Uslugowa „OWI”, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., audioNOVA Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. Jawna, „Ostróda Yacht” , Albatros Aluminium Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, DIVICOM , Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Nina Sp. z o.o., QUANTUM SOFTWARE , ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK PALARCZYK, LAUDE.PL , Trustee , GGG

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.