Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Wpisy / 15 lutego 2017 /

W związku z audytem projektu nr MEZ/27 6 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Spotkania team building w Warszawie
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jeleniogórski oraz m. Świnoujście

  Upoważnieni beneficjenci to: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A.., „Uroda” S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Wypożyczalnia Laktatorów, TRACO-SAT Spółka Cywilna Maciej Killman, Ryszard Różański, Telewizja Kablowa „KORRES” S.C. Mariusz Kowalski, Janusz Sejda, CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , Frey spółka jawna, Innovation , KRZYSZTOF PAWLIKOWSKI – „SUPERSONIC”, Producent Sprzętu Sportowego PAJAK-SPORT Ewa Piątkowska-Pająk, TEMAPHARM , LANWAR COSMETICS AGNIESZKA ATRASZKIEWICZ, JERZY WARSZAWSKI SPÓŁKA JAWNA, OKTER – Dobrodzień Jolanta Konik, P.H.U PIOTROWSKI

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.