Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Ćwiczenia strategiczne – zagadnienia do zaliczenia

Wpisy / 14 października 2017 /


Ogłaszamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne polecamy nizej wymienione problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna : „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” oraz „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie czasopism kobiecych”
  • symulacja strategiczna – „Oblicza egzotyzmu i egzotyki w literaturze polskiej po 1945 roku” i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • gra zespołowa : „Wpływ reklamy na młodzież” oraz Symulacje i „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • gra edukacyjna : „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • symulacja kreatywna : „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów” oraz „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • gra słownikowa : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • gra kreatywna – „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii” i „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • zabawa komunikacyjna – „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie” i „Optymolizacja serwisów internetowych na przykładzie witryny E-Bankier.pl”
  • gra strategiczna : „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” oraz „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym”

  • Tags : | |