Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Gry komunikacyjne – zalecenia do pracy zaliczeniowej

Wpisy / 21 września 2017 /


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe zalecamy nizej wymienione publikacje do egzaminu:

  • zabawa menedżerska : „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej” i „Kreowanie wizerunku firmy z zastosowaniem działań public relations, marketingu i reklamy”
  • gra słownikowa : „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku” i „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera”
  • gra strategiczna : „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny” oraz Gry Menedżerskie Projektowane Dla Inżynierów i „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • gra menedżerska – „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej” i „Mechanizmy reklamy. Weryfikacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • symulacja edukacyjna : „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych” oraz „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku”
  • symulacja strategiczna – „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim” oraz „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na danych źródłowych z Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • symulacja językowa – „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” i „Szlak Piastowski w internecie”
  • gra zespołowa – „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” i „Grzeczność i agresja w miejscu pracy”
  • zabawa menedżerska – „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” oraz „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem”

  • Tags : | |