Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Gry z zarządzania – zagadnienia do egzaminu

Wpisy / 18 listopada 2017 /


Potwierdzamy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe akceptuje się następujące zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra biznesowa : „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na modelu stroju Polek po 1989 roku” oraz „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie pierwszych twórców romantycznych”
  • symulacja biznesowa – „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” oraz „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na modelu Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • symulacja biznesowa : „Media jako czwarta władza” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Komercyjne i antykomercyjne skutki oddziaływania zakazanej reklamy”
  • zabawa edukacyjna – „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej” i „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym”
  • zabawa biznesowa – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na przykładzie Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • symulacja zespołowa – „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” oraz „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013”
  • zabawa biznesowa – „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin” i „Laserowe barwienie metali”
  • zabawa zespołowa : „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” i „Charakterystyka tabloidu na danych źródłowych z polskiego dziennika Fakt”
  • zabawa językowa : „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”

  • Tags : | |