Gry biznesowe – strona prywatna konsultanta

Profesjonalne symulacje i ćwiczenia integracyjne

Pomoc pieniężna na kursy dla firm

Wpisy / 15 grudnia 2017 /


Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Pomorski Program Strukturalny” do trzeciego etapu dostały się tu wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – treningi z przywództwa
 • Treningi Dla Szefów W Kielcach – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie platformy Eskulap24 do zarządzania zintegrowanymi danymi medycznymi przez placówki ochrony zdrowia i pacjentów – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi narzędziowego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – warsztaty ze stresu
 • wypracowanie Studenckiej Europejskiej Platformy cyfrowej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – warsztaty HR
 • przyrost innowacyjnosci FAKRO – badania i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – treningi ze stresu
 • zoptymalizowanie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – warsztaty handlowe
 • standaryzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez wdrożenie procesu B2B – treningi z konfliktów
 • weryfikacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO rozwoju SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – warsztaty menedżerskie
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – treningi HR
 • Budowa i implementacja serwisu wspierającego kobiety harmonogramujące ciążę i oczekujące potomstwa – warsztaty HR
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia biznesowe
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHRAKTERZE UDZIAŁOWYM – warsztaty z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – treningi sprzedażowe
 • e-GCS – innowacyjna cyfrowa struktura biznesowych gier symulacyjnych – treningi z zarządzania projektem

 • Tags : | |